Despre noi

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, parte integrantă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș, plasează formarea studenţilor în centrul acţiunilor sale şi promovează excelența activităților educaționale la nivel de licență, masterat și doctorat.

Facultatea dispune de programe de studiu de licență consacrate în domeniile științelor inginerești: Automatică și informatică aplicată, Ingineria sistemelor electroenergetice, Tehnologia construcțiilor de mașini și Inginerie economică industrială, toate acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Absolvenții studiilor de licență au posibilitatea să îşi continue pregătirea profesională prin programele de studiu de masterat acreditate ARACIS, în aceleași domenii de știință. Începând cu anul universitar 2018-2019, în cadrul Facultății de Inginerie funcționează școala doctorală în domeniul Inginerie și Management. Vizibilitatea facultăţii este asigurată și garantată prin prestigiul profesional al cadrelor didactice care se preocupă, în egală măsură, de calitatea actului didactic și de activitatea de cercetare științifică.

Prin excelență, profesia de inginer are o semnificativă componentă practică, astfel că, Facultatea de Inginerie asigură efectuarea unor stagii de practică menite să întregească profilul viitorului specialist, prin laboratoarele proprii și prin colaborări cu firme și companii din domeniu, zonale, naționale și din străinătate. Relaţia cu mediul extern, precum și parteneriatele cu universităţi din străinătate, fac posibilă mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice la facultăţi de prestigiu, prin programe dedicate.

În numele cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar și administrativ, vă invit să descoperiţi tradiţia şi modernitatea unei facultăţi care promovează profesionalismul, corectitudinea și respectul faţă de profesie, Facultatea de Inginerie.

 

Te pot scoate din rutina zilnică și te face curios să vezi ce e la Inov8?

Dacă da, vino să descoperi forumul nostru unde poți învăța lucruri noi, poți comunica, poți vedea noile trenduri din inginerie, poate de aici te vei implica într-un nou proiect și de ce nu, aici te poți lăuda cel mai bine cu realizările tale!